ב"ה

שיחות יום ב' דחג הסוכות ה'תשכ"ט

י"ל לחג הסוכות התשע"ה