קונטרס בר מצווה ה'תשכ"ח

י" ל לרגל י"א ניסן ה'תשע"ה