ב"ה

חלק ב' מהתוועדות אחרון של פסח ה'תש"ל

י"ל לימים אחרונים של פסח, ה'תשע"ה