ב"ה

התוועדות ש"פ שמיני, מבה"ח אייר, תשכ"ט

יוצא לאור לש"פ שמיני