ב"ה

מאמר וימי הפורים האלה

י"ל לש"פ תשא, פורים קטן, תשע"א