ב"ה

מאמר פתח רבי שמעון כאיל תערוג

י"ל לש"פ ויקהל-פקודי ה'תש"ע