ב"ה

מאמר וירא והנה באר בשדה

י"ל לש"פ ויקהל פקודי ה'תשע"ב