ב"ה

מאמר משכני אחריך נרוצה

י"ל לראש השנה ה'תשע"ב