ב"ה

מאמר במדרש וכו' בזכות יעקב אני קורע את הים

י"ל לחג הפסח ה'תשע"ג