ב"ה

ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א לאנ"ש שיחיו שברכו אותו, אור לי"א ניסן ה'תשד"מ, אחרי תפילת ערבית