ב"ה

ויקם עדות ביעקב, ש"פ אחרי, שבת הגדול, י"ב ניסן, ה'תשד"מ