ב"ה

עבדים היינו, ש"פ מצורע, שבת הגדול, י"ב ניסן, ה'תשל"ג