חלק ה' מהתוועדות י"ט כסלו ה'תשכ"ח

י"ל לש"פ וישלח, י"ז כסלו, ה'תשע"ג