חלק ב' מהתוועדות י"ט כסלו ה'תשכ"ח

י"ל לש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו, ה'תשע"ג