ב"ה

ויאמר גו' החודש הזה לכם, ש"פ מצורע, שבת הגדול, יו"ד ניסן ה'תשמ"ו