ב"ה

מאמר והמשכילים יזהירו תרצ"ה

יוצא לאור ליום ההילולא יו"ד שבט, ה'תשע"ז