ב"ה

מאמר ויט משה את ידו תרפ"ה

יוצא לאור לימים אחרונים דחג הפסח ה'תשע"ו