ב"ה

ד"ה עניין שבת חזון; ד"ה איתא בפסיקתא

י"ל לשבת חזון תשס"ז