ב"ה

מאמרי כי תישא; דבר גו' ויקחו לי תרומה ה'תרפ"ב