ב"ה

רשימות על התניא

מראה מקומות, הגהות והערות קצרות לספר של בינונים