מאז שנטל על עצמו את ההנהגה הרשמית של חסידות חב"ד-ליובאוויטש [ובהזדמנויות שונות גם בשנים שלפני עלותו על כס הנשיאות] בשנת ה'תש"י (1950), היה כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש רבי מנחם מענדל שניאורסאהן זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתוועד (נושא דברי תורה וחסידות) עם קהל חסידיו ושומעי לקחו, בשבתות בחגים ובמועדים שונים. הרבי היה מדבר בשפת האידיש, ובשפה זו הועלו דברי תורתו על הכתב במשך השנים, להפצה ופרסום ברחבי העולם.

בעקבות הצורך שנוצר להנגיש את תורתו של הרבי גם לדוברי השפה העברית, הוקם בחודש ניסן בשנת ה'תשמ"א (1981) מכון ההוצאה לאור "ועד הנחות בלשון הקודש", על ידי צוות אברכים מסור שהקדיש את זמנו ומרצו לכתוב, לערוך ולהדפיס את כל דברי התורה מפי הרבי, בתרגום חופשי ללשון הקודש.

בעשור הראשון לפעילותו הוציא לאור המכון 43 כרכים של ספרי "התוועדויות", הכוללים את השיחות והמאמרים משנת ה'תשמ"ב עד שנת ה'תשנ"ב.

לאחר כ"ז אדר ראשון ה'תשנ"ב בו פסקו באחת ההתוועדויות בעקבות אירוע רפואי אצל הרבי, פנו חברי המערכת לכתיבה ועריכה של השיחות מהשנים המוקדמות יותר. מאז ועד היום, מתורגמים ללשון הקודש ונערכים מחדש דברי תורתו של הרבי משנת ה'תש"י - ה'תשמ"א. נכון לחודש ניסן ה'תשפ"ד, יצאו לאור 82 כרכים נוספים, הכוללים את השיחות והמאמרים שנאמרו עד אמצע שנת ה'תשל"ו.

במקביל להוצאה לאור סדירה של הספרים במסגרת הסדרה "תורת מנחם – התוועדויות", הכוללת כאמור 125 כרכים, מו"ל המכון חוברת שבועית הכוללת חלקים מהשיחות הנערכות באותה תקופה, לרוב כאלו הקשורים לפרשת השבוע או לחגי ישראל ומועד חסידי סמוך.

תורתו של הרבי המתפרסמת בסדרה זו היא בנוסף לסדרות אחרות שיצאו לאור במשך השנים: 33 כרכי "אגרות קודש", הכוללים איגרות שכתב הרבי משנת תרפ"ה (1925) עד שנת תשל"ח (1978) באידיש ובלשון הקודש (האגרות של השנים הבאות תשל"ט-תשנ"ב נמצאות בשלבי עריכה); 39 כרכי "לקוטי שיחות", אוסף של שיחות אותן הגיה הרבי לקראת צאתם לאור; 40 כרכי "ספר המאמרים", המרכזים את מאמרי החסידות שאמר הרבי בעיצומה של כל התוועדות, או בהזדמנויות אחרות; 9 כרכים של "רשימות", דברי תורה שרשם הרבי בקצרה בימי חורפו והתגלו לאחר ג' תמוז ה'תשנ"ד; 3 כרכים של "יין מלכות", חידושי תורתו של הרבי על משנה תורה להרמב"ם; 'הדרנים' על הש"ס ועל הרמב"ם, מעייני הישועה - שיחות לחג הסוכות, וספרים רבים נוספים.

לפרטים נוספים אודות פעילות המכון או להזמנת ספרים ניתן לפנות לסניפי הוצאת הספרים קה"ת: בארץ ישראל – 03.9606.018; בארצות הברית – 718.778.0226. או למשרדי 'ועד הנחות בלה"ק' בארה"ב – 718.604.2610.

 

About Us

Since Year 1950, when the Rebbe assumed the leadership of the Chabad-Lubavitch Chasidic movement – the Rebbe addressed the crowd frequently on Saturdays, Jewish Holidays and other occasions. The Rebbe addressed the crowd in Yiddish, and his Torah-talks (Sichot) were also recorded and published mostly in that language.

Lahak Hanochos was established in 1981, with the goal of translating and publishing all the Rebbe's talks in Hebrew. Between the years 1981-1992, Lahak Hanochos published 43 volumes of the Rebbe's talks in Hebrew, including all the talks of that period.

After the passing of the Rebbe in 1994 – Lahak Hanochos has continued the effort with great dilligence, to translate and publish the Rebbe's talks of the remaining years - 1950-1981. As of today – 82 volumes have been published, including the talks of the Rebbe up to 1975.

Lahak Hanochos also publishes a weekly booklet of the talks that are being edited and translated at that time, usually – on topics that have a connection with that particular week in the Jewish calendar.

These publications augment the other official books that contain the Rebbe's teachings:

33 volumes of Letters written by the Rebbe between the years 1925-1978. [The letters of the following years are now in the publication process];
39 volumes of edited selected teachings of the Rebbe, which were also revised and modified by the Rebbe;
40 volumes of Chasidic discourses of the Rebbe;
9 volumes of Notes and Journal-Entries written by the Rebbe in 1928-1951;
And many more.

For purchasing any of our publication or for other information – please contact us: In USA: 718-604-2610 In Israel: 03-9606-018