חלק ראשון מהתוועדות יום שמחת תורה, ה'תשל"ג
יוצא לאור לשמיני עצרת ושמחת תורה, ה'תש"פ
התוועדות ליל שמחת תורה, ה'תשל"ג
יוצא לאור לשבת חול המועד סוכות, ה'תש"פ
התוועדות מוצאי י"ג תשרי, ה'תשל"ג
יוצא לאור לימים ראשונים דחג הסוכות, ה'תש"פ
חלק שני מהתוועדות ש"פ האזינו, ה'תשל"ג
יוצא לאור לש"פ האזינו, י"ג תשרי, ה'תש"פ
התוועדות ערב ראש השנה, ה'תשל"ג
יוצא לאור ליום הכיפורים, ה'תש"פ
חלק ראשון מהתוועדות ש"פ האזינו, ה'תשל"ג
יוצא לאור לש"פ וילך, יום ההילולא וא"ו תשרי, ה'תש"פ