מאמר ד"ה ויהי הוא טרם כלה לדבר תש"מ
יוצא לאור לש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו, ה'תש"פ
מאמר ד"ה ויהי הוא טרם כלה לדבר תשמ"ב
יוצא לאור לש"פ וירא, ח"י מרחשון, ה'תש"פ
מאמר ד"ה ויאמר גו' לך לך ה'תשמ"א
יוצא לאור לש"פ לך לך, י"א מרחשון ה'תש"פ
מאמר ד"ה ויאמר גו' מחר חודש, ה'תש"מ
יוצא לאור לש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תש"פ
חלק שני מהתוועדות יום שמחת תורה, ה'תשל"ג
יוצא לש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תש"פ