חלק ראשון מהתוועדות יום ב' דחג השבועות, ה'תשל"ג
יוצא לאור לש"פ במדבר, מבה"ח וער"ח סיון, ה'תש"פ
מאמר ד"ה גל עיני ואביטה נפלאות מתורתיך, ה'תשל"ז
קונטרס ל"ג בעומר תנש"א - יוצא לאור בהוצאה מיוחדת לל"ג בעומר תש"פ
חלק ראשון מהתוועדות ש"פ בהר, י"ז אייר, ה'תשל"ג
יוצא לאור לש"פ בהר-בחוקותי, כ"ב אייר, ה'תש"פ