מאמר ד"ה יום טוב של ראש השנה כו' ה'תשל"ט
יוצא לאור לש"פ נצבים, כ"ח אלול, ה'תשע"ט
התוועדות ש"פ תבוא, ט"ז אלול ה'תשל"ב
יוצא לאור לש"פ תבוא, כ"א אלול, ה'תשע"ט
התוועדות ח"י אלול ה'תשל"ב
יוצא לאור לש"פ תצא, י"ד אלול, ה'תשע"ט
התוועדות ש"פ ראה, מבה"ח אלול, ה'תשל"ב
יוצא לאור לש"פ שופטים, ז' אלול, ה'תשע"ט
מאמר ד"ה אני לדודי ה'תשל"ט
יוצא לאור לש"פ ראה, אדר"ח אלול, ה'תשע"ט
סיום על מסכת תמורה - משיחות כ"ף מנחם-אב ה'תשמ"א
יוצא לאור ליום ההילולא השבעים וחמש - כ"ף מנחם-אב, ה'תשע"ט