חלק שלישי מהתוועדות יום שמחת תורה, ה'תשל"ו
יוצא לאור לשמיני עצרת ושמחת תורה, ה'תשפ"ד
חלק שני מהתוועדות וא"ו תשרי, ה'תשל"ו
יוצא לאור לימים ראשונים דחג הסוכות, ה'תשפ"ד
התוועדות ש"פ האזינו, שבת תשובה, ח' תשרי, ה'תשל"ו
יוצא לאור לש"פ האזינו, שבת תשובה, ח' תשרי, ה'תשפ"ד
התוועדות ש"פ נצבים-וילך, כ"ג אלול, ה'תשל"ה
יוצא לאור לש"פ נצבים-וילך, כ"ג אלול, ה'תשפ"ג - שנת הקהל