מאמר ד"ה פדה בשלום, ה'תש"מ
יוצא לאור לש"פ ויצא, ט' כסלו, ה'תש"פ
מאמר ד"ה ויהי הוא טרם כלה לדבר תש"מ
יוצא לאור לש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו, ה'תש"פ
מאמר ד"ה ויהי הוא טרם כלה לדבר תשמ"ב
יוצא לאור לש"פ וירא, ח"י מרחשון, ה'תש"פ
מאמר ד"ה ויאמר גו' לך לך ה'תשמ"א
יוצא לאור לש"פ לך לך, י"א מרחשון ה'תש"פ