סיום על מסכת תמורה - משיחות כ"ף מנחם-אב ה'תשמ"א
יוצא לאור ליום ההילולא השבעים וחמש - כ"ף מנחם-אב, ה'תשע"ט
התוועדות ש"פ דברים, וא"ו מנחם-אב ה'תשל"ג
יוצא לאור לש"פ דברים, ת"ב (נדחה), ה'תשע"ט
מאמר ד"ה אלה מסעי ה'תשל"ט
יוצא לאור לש"פ מטות-מסעי, ב' מננחם-אב, ה'תשע"ט
התוועדות ש"פ פינחס, י"ט תמוז, תשל"ב
יוצא לאור לש"פ פינחס, מבה"ח מנחם-אב, ה'תשע"ט