התוועדות ש"פ פינחס, י"ט תמוז, תשל"ב
יוצא לאור לש"פ פינחס, מבה"ח תמוז, ה'תשע"ט
מאמר וירד מים עד ים ה'תשל"ג
יוצא לאור לש"פ בלק, י"ז תמוז (נדחה), ה'תשע"ט
מאמר ד"ה וידבר גו' זאת חוקת ה'תשל"ט
יוצא לאור לש"פ חוקת, יו"ד תמוז ה'תשע"ט
שיחות: ראש חודש סיון ה'תשל"ב (מוגה). י"ט סיון תשי"ז
יוצא לאור לש"פ קרח, יום ההילולא ג' תמוז, ה'תשע"ט
מאמר ד"ה וידבר משה אל ראשי המטות ה'תשכ"ג
יוצא לאור לש"פ קרח, יום ההילולא ג' תמוז, ה'תשע"ט
מאמר ד"ה וידבר גו' כי תבואו, ה'תשל"ט
יוצא לאור לש"פ שלח, מבה"ח תמוז, ה'תשע"ט