מאמר ד"ה זאת חוקת התורה, ה'תשל"ה
יוצא לאור לש"פ תשא, פ' פרה, כ"ב אדר, ה'תשפ"א
מאמר ד"ה כי תשא, ה'תשל"ד
יוצא לאור לש"פ תרומה, ח' אדר, ה'תשפ"א
התוועדות ש"פ תרומה, בדר"ח אדר, ה'תשל"ד
יוצא לאור לש"פ תרומה, ח' אדר, ה'תשפ"א
התוועדות ש"פ משפטים, מבה"ח אדר, ה'תשל"ד
יוצא לאור לש"פ משפטים, בדר"ח אדר, ה'תשפ"א