תשע"ט

יוצא לאור - ליו"ד שבט ה'תשע"ט
יוצא לאור ליום הבהיר ה' טבת וש"פ ויגש ז' טבת ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ מקץ, שבת חנוכה, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ מקץ, שבת חנוכה, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ וישב, מבה"ח טבת, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ וישב, מבה"ח טבת, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ וישלח, ט"ז כסלו, ה'תשע"ט
יוצא לאור ליום הבהיר י"ד כסלו, ה'תשע"ט - תשעים שנה
יוצא לאור לש"פ ויצא, ט' כסלו, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ תולדות, ב' כסלו, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ וירא, י"ח מרחשון, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ לך לך, י"א מרחשון, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ נח, ד' מרחשון, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשע"ט
יוצא לאור לשמיני עצרת ושמחת תורה ה'תשע"ט
יוצא לאור לשבת חול המועד סוכות, ה'תשע"ט
יוצא לאור לימים ראשונים דחג הסוכות, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ האזינו, י"ג תשרי, ה'תשע"ט
יוצא לאור ליום הכיפורים, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ וילך, שבת שובה, וא"ו תשרי, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ וילך, שבת שובה, וא"ו תשרי, ה'תשע"ט