ב"ה

התוועדות ש"פ ויגש, ז' טבת, ה'תשל"ב

יוצא לאור לש"פ ויגש, יום הבהיר ה' טבת ה'תשע"ח