תשע"ח

יוצא לאור - ליו"ד שבט ה'תשע"ח
יוצא לאור לש"פ מקץ, שבת חנוכה, ה'תשע"ח
יוצא לאור לש"פ וישב, כ"א כסלו, ה'תשע"ח
יוצא לאור לש"פ וישלח, י"ד כסלו, ה'תשע"ח
יוצא לאור לש"פ ויצא, ז' כסלו, ה'תשע"ח
יוצא לאור לש"פ תולדות, מבה"ח וער"ח כסלו, ה'תשע"ח
יוצא לאור לש"פ חיי שרה, כ"ב מרחשון, ה'תשע"ח
יוצא לאור לש"פ וירא, ט"ו מרחשון, ה'תשע"ח
יוצא לאור לש"פ לך לך, ח' מרחשון, ה'תשע"ח
יו"ל לש"פ נח, בדר"ח מרחשון, ה'תשע"ח
יוצא לאור לשמיני עצרת ושמחת תורה ה'תשע"ח
יוצא לאור לימים ראשונים דחג הסוכות ה'תשע"ח
יוצא לאור לשבת ויום הכיפורים ה'תשע"ח