חלק ראשון מהתוועדות י"ג תמוז ה'תשל"ב

יוצא לאור לש"פ חוקת, ז' תמוז ה'תשע"ז