מאמר ד"ה גפן ממצרים תסיע ה'תשל"ז

י"ל לש"פ קרח, מבה"ח תמוז וליום ההילולא ג' תמוז ה'תשע"ז