חלק ראשון מהתוועדות ש"פ שלח, ה'תשל"א

יוצא לאור לש"פ בהעלותך, ט"ז סיון ה'תשע"ז