ב"ה

חלק שני מהתוועדות ש"פ אחרי-קדושים, י"ג אייר, ה'תשל"א

יוצא לאור לש"פ אמור, י"ז אייר ה'תשע"ז