תשע"ז

יוצא לאור לש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו, ה'תשע"ז
יוצא לאור לש"פ וירא, י"ח מרחשון, ה'תשע"ז
יוצא לאור לש"פ לך לך, י"א מרחשון, ה'תשע"ז
יוצא לאור לש"פ נח, ד' מרחשון, ה'תשע"ז
יוצא לאור לש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשל"א
יוצא לאור לשמיני עצרת ושמחת תורה, ה'תשע"ז
יוצא לאור לשבת חול המועד סוכות, ה'תשע"ז
יוצא לאור לחג הסוכות, ה'תשע"ז
יוצא לאור לחג הסוכות, ה'תשע"ז
יוצא לאור לש"פ האזינו, י"ג תשרי, ה'תשע"ז
יו"ל ליום הכיפורים ה'תשע"ז
יוצא לאור לש"פ וילך, שבת שובה, וא"ו תשרי, ה'תשע"ז