ב"ה

מאמר אלה תולדות נח, ש"פ בראשית, התוועדות ב', תנש"א