קונטרס מעייני הישועה - פתיחה בברכה

משיחות לילות חג הסוכות - פרק א'