התוועדויות תשנ"ב

ל"תפארת זקנים לוי יצחק" ו"חכמות נשים"
לאחר תפילת מנחה והדלקת נר ח' דחנוכה
בקשר לפטירת הרה"ח וכו' משה יצחק העכט ע"ה בערב שבת
ביחידות כללית להאורחים שיחיו
בקשר עם היארצייט הרביעי של הרבנית הצדקנית מרת חי' מושקא נ"ע זי"ע
מקונטרס כ"ב שבט תשנ"ב