תשע"ו

יוצא לאור לש"פ ויקהל, מבה"ח אדר שני, תשע"ו
יוצא לאור לש"פ תשא, ח"י אדר ראשון, תשע"ו
יוצא לאור לש"פ תשא, ח"י אדר ראשון ה'תשל"ו
יוצא לאור לש"פ תצוה, י"א אדר ראשון, תשע"ו
יוצא לאור לש"פ תרומה, ד' אדר ראשון, תשע"ו
יוצא לאור לחדשי אדר ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ משפטים, מבה"ח אד"ר, ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ יתרו, כ"ף שבט ה'תשע"ו
י"ל לש"פ בשלח, י"ג שבט, ה'תשע"ו
י"ל לש"פ וארא, יום הבהיר כ"ח טבת, מבה"ח שבט, ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ שמות, כ"א טבת, ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ ויחי, י"ד טבת, ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ ויגש, ז' טבת, ה'תשע"ו
יוצא לאור שלשים יום לפני יום הבהיר יו"ד שבט ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ מקץ, שבת חנוכה, אדר"ח טבת, ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ וישב, כ"ג כסלו, ה'תשע"ו
יוצא לאור לחג הגאולה, י"ט כסלו, ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ וישלח, ט"ז כסלו, ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ ויצא, ט' כסלו, ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ תולדות, ב' כסלו, ה'תשע"ו
יוצא לאור לכינוס השלוחים, ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו, ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ וירא, ח"י מרחשון, ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ לך לך, י"א מרחשון, ה'תשע"ו
יוצא לאור לראש חודש חשון ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשע"ו
יוצא לאור לשמיני עצרת ושמחת תורה, ה'תשע"ו
יוצא לאור לשבת חול המועד סוכות, ה'תשע"ו
יוצא לאור לימים ראשונים דחג הסוכות, ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ האזינו, י"ג תשרי, ה'תשע"ו
יוצא לאור ליום הכיפורים, ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ וילך, יום ההילולא וא"ו תשרי, ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ וילך, יום ההילולא וא"ו תשרי, ה'תשע"ו
יוצא לאור לש"פ וילך, יום ההילולא וא"ו תשרי, ה'תשע"ו
יוצא לאור לראש השנה, ה'תשע"ו