ב"ה

אדמו"ר מוהר"ש

י"ל ראש חודש סיון תשע"ה
י"ל לי"ג תשרי תשס"ח
י"ל לש"פ ויחי ה'תשס"ה
י"ל לי"ט כסלו תשס"ה
י"ל לש"פ ויצא תשס"ה
י"ל לש"פ תולדות תשס"ה
י"ל לש"פ חיי שרה תשס"ה
י"ל לש"פ וירא תשס"ה
י"ל לש"פ לך לך תשס"ה
י"ל לשמע"צ-שמח"ת תשס"ה
י"ל לראש השנה תשס"ה
י"ל לש"פ תבוא תשס"ד
י"ל לש"פ תצא תשס"ד
י"ל לש"פ שופטים תשס"ד
י"ל לש"פ ראה תשס"ד
י"ל ליום הבהיר י"ב-י"ג תמוז תשס"ד
י"ל לכ"ח סיון תשס"ד