ב"ה

אדמו"ר הזקן

יוצא לאור לש"פ עקב, יום ההילולא כ"ף מנחם אב, ה'תשע"ז
יוצא לאור לה' מנחם אב ה'תשע"ז
יוצא לאור ליום הבהיר י"א ניסן וחג הפסח ה'תשע"ז
יוצא לאור לקראת פורים תשע"ז
יוצא לאור לראש השנה תשע"ז
יוצא לאור לש"פ עקב, כ"ג מנחם אב ה'תשע"ו
יוצא לאור לחג השבועות ה'תשע"ו
יוצא לאור לימי החנוכה ה'תשע"ו, שנת הקהל
י"ל ליום הבהיר י"ד כסלו ה'תשע"ו
יוצא לאור לקראת ח"י אלול ה'תשע"ה
י"ל לב' אייר ה'תשע"ה
י"ל לש"פ נצבים-וילך תשע"ד
י"ל ליום ההילולא ג' תמוז תשע"ד
י"ל לחג השבועות ה'תשע"ד
י"ל לש"פ פקודי תשע"ד
י"ל לי"ט כסלו ה'תשע"ד
י"ל לראש השנה תשע"ד
י"ל לחג השבועות תשע"ג
י"ל לש"פ תצא ה'תשע"ב
י"ל לראש השנה תשע"ב
י"ל לל"ג בעומר ה'תשס"ט
י"ל ליום הבהיר ה' טבת ה'תשס"ט
י"ל לש"פ ויקהל תשס"ח
י"ל לכ"ד טבת ה'תשס"ח
י"ל ליום ההילולא ג' תמוז ה'תשס"ז
י"ל לש"פ אחרי-קדושים ה'תשס"ז
י"ל לש"פ בא תשס"ז
י"ל לימי חג הסוכות ה'תשס"ז
י"ל לש"פ בהעלותך תשס"ו
י"ל לש"פ במדבר תשס"ו
י"ל לש"פ ויקרא תשס"ו
י"ל לש"פ תצווה ה'תשס"ו
י"ל ליו"ד שבט תשס"ו
י"ל לכ"ד טבת תשס"ו
י"ל לש"פ האזינו, תשס"ו
י"ל לי"ב-י"ג תמוז תשס"ה
י"ל לחג הגאולה י"ב-י"ג תמוז ה'תשס"ה
י"ל לחג השבועות תשס"ה
י"ל לש"פ תרומה ה'תשס"ה
י"ל לש"פ משפטים ה'תשס"ה
י"ל לש"פ יתרו ה'תשס"ה
י"ל לימי החנוכה תשס"ה
י"ל לי"ט כסלו תשס"ה
י"ל לש"פ תבוא תשס"ד
יוצא לאור לראש השנה, ה'תשע"ח