ב"ה

שיחות יום ב' דראש השנה ושבת תשובה ה'תשכ"ז

י"ל לראש השנה ושבת תשובה ה'תשע"א