שיחות ערב ומוצאי יום הכיפורים וליל א' דחג הסוכות ה'תשכ"ז

י"ל ליום הכיפורים ה'תשע"ג