חלק א' מהתוועדות ש"פ וישב, כ"א כסלו, ה'תשכ"ח

י"ל לש"פ וישב ה'תשע"ג