התוועדות שבת חול המועד סוכות ה'תשכ"ח

י"ל לשבת חול המועד סוכות ה'תשע"ג