חלק ד' מהתוועדות יום ב' דחג השבועות ה'תשכ"ח

י"ל לש"פ בהעלותך, ט"ז סיון, ה'תשע"ג