חלק ב' מהתוועדות יום ב' דחג השבועות ה'תשכ"ח

י"ל לחג השבועות ה'תשע"ג