חלק א' מהתוועדות יום ב' דחג השבועות ה'תשכ"ח

י"ל לש"פ במדבר, ב' סיון, ה'תשע"ג