שיחות בעת הסעודות דראש השנה ווא"ו תשרי ה'תשכ"ז

י"ל לראש השנה ה'תשע"ג