חלק ב' מהתוועדות ש"פ נח, בדר"ח חשון, ה'תשכ"ז

י"ל לש"פ לך לך, ה'תשע"ג