מאמר פדה בשלום ה'תשל"ג

י"ל לחג הגאולה י"ט כסלו ה'תשע"ג