מאמרי מי מנה; דרך כוכב ה'תשל"ג

י"ל ליום ההילולא ג' תמוז ה'תשע"ג