חלק ב' מהתוועדות ליל שמחת תורה ה'תשכ"ח

י"ל לש"פ בראשית, מבה"ח חשון, ה'תשע"ג