חלק א' מהתוועדות ליל שמחת תורה ה'תשכ"ח

י"ל לשמיני עצרת ושמחת תורה ה'תשע"ג