חלק ב' מהתוועדות ש"פ בהר-בחוקותי, מבה"ח סיוון, ה'תשכ"ח

י"ל לש"פ בהר-בחוקותי, מבה"ח סיוון, ה'תשע"ג